Browsing Events

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
    
1

SVDP

SVDP

 • Date: Thursday, June 1, 2017
 • Time: 9:00 AM - 12:00 PM
2

Adoration

Adoration

 • Date: Friday, June 2, 2017
 • Time: 9:00 AM - 12:00 PM
 • Description: Recurring - every Friday
3

Confession

Confession

 • Date: Saturday, June 3, 2017
 • Time: 9:00 AM - 9:30 AM
 • Description: Recurring - every Saturday
4
5

Bible Study

Bible Study

 • Date: Monday, June 5, 2017
 • Time: 9:00 AM - 10:00 AM
6
7

Spiritual Grou...

Spiritual Group Meeting

 • Date: Wednesday, June 7, 2017
 • Time: 9:00 AM - 10:00 AM

Chair Yoga

Chair Yoga

 • Date: Wednesday, June 7, 2017
 • Time: 10:00 AM - 11:00 AM
8
9

Adoration

Adoration

 • Date: Friday, June 9, 2017
 • Time: 9:00 AM - 12:00 PM
 • Description: Recurring - every Friday
10

Confession

Confession

 • Date: Saturday, June 10, 2017
 • Time: 9:00 AM - 9:30 AM
 • Description: Recurring - every Saturday
11
12
13
14
15

SVDP

SVDP

 • Date: Thursday, June 15, 2017
 • Time: 9:00 AM - 12:00 PM
16

Adoration

Adoration

 • Date: Friday, June 16, 2017
 • Time: 9:00 AM - 12:00 PM
 • Description: Recurring - every Friday
17

Confession

Confession

 • Date: Saturday, June 17, 2017
 • Time: 9:00 AM - 9:30 AM
 • Description: Recurring - every Saturday
18
19
20
21
22

Knights of Col...

Knights of Columbus

 • Date: Thursday, June 22, 2017
 • Time: 4:00 PM - 10:00 PM
23

Adoration

Adoration

 • Date: Friday, June 23, 2017
 • Time: 9:00 AM - 12:00 PM
 • Description: Recurring - every Friday
24

Confession

Confession

 • Date: Saturday, June 24, 2017
 • Time: 9:00 AM - 9:30 AM
 • Description: Recurring - every Saturday
25
26
27
28
29
30

Adoration

Adoration

 • Date: Friday, June 30, 2017
 • Time: 9:00 AM - 12:00 PM
 • Description: Recurring - every Friday
 

Thursday Jun 1, 2017

 • SVDP

  Thursday Jun 1, 2017 9:00 AM to 12:00 PM

Friday Jun 2, 2017

 • Adoration

  Friday Jun 2, 2017 9:00 AM to 12:00 PM

  Recurring - every Friday

Saturday Jun 3, 2017

 • Confession

  Saturday Jun 3, 2017 9:00 AM to 9:30 AM

  Recurring - every Saturday

Monday Jun 5, 2017

 • Bible Study

  Monday Jun 5, 2017 9:00 AM to 10:00 AM

Wednesday Jun 7, 2017

 • Spiritual Group Meeting

  Wednesday Jun 7, 2017 9:00 AM to 10:00 AM

 • Chair Yoga

  Wednesday Jun 7, 2017 10:00 AM to 11:00 AM

Friday Jun 9, 2017

 • Adoration

  Friday Jun 9, 2017 9:00 AM to 12:00 PM

  Recurring - every Friday

Saturday Jun 10, 2017

 • Confession

  Saturday Jun 10, 2017 9:00 AM to 9:30 AM

  Recurring - every Saturday

Thursday Jun 15, 2017

 • SVDP

  Thursday Jun 15, 2017 9:00 AM to 12:00 PM

Friday Jun 16, 2017

 • Adoration

  Friday Jun 16, 2017 9:00 AM to 12:00 PM

  Recurring - every Friday

Saturday Jun 17, 2017

 • Confession

  Saturday Jun 17, 2017 9:00 AM to 9:30 AM

  Recurring - every Saturday

Thursday Jun 22, 2017

 • Knights of Columbus

  Thursday Jun 22, 2017 4:00 PM to 10:00 PM

Friday Jun 23, 2017

 • Adoration

  Friday Jun 23, 2017 9:00 AM to 12:00 PM

  Recurring - every Friday

Saturday Jun 24, 2017

 • Confession

  Saturday Jun 24, 2017 9:00 AM to 9:30 AM

  Recurring - every Saturday

Friday Jun 30, 2017

 • Adoration

  Friday Jun 30, 2017 9:00 AM to 12:00 PM

  Recurring - every Friday